Disclaimer

VIPshops.nl is een handig overzicht met alle informatie over shopping communities uit Nederland en België. VIPshops.nl verzamelt de beschikbare gegevens van de shops en geeft deze weer in een gratis overzicht. VIPshops.nl is puur ontstaan uit eigen behoefte en maakt het leven van menig shop-a-holic een stuk makkelijker!

Garantie, klachten en productinformatie

VIPshops.nl verkoopt zelf geen producten, artikelen en/of organiseert zelf geen sales. VIPshops.nl biedt slechts een overzicht van besloten shoppingcommunities op het internet. Voor informatie m.b.t. sales, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende shopping-community.

Privacy Policy

VIPshops.nl is een initiatief van Promodeals. Promodeals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Promodeals. Promodeals zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Content

De content op VIPshops.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. VIPshops.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

Verboden te kopiëren

De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft

Het is ten strengste verboden de aangeboden content van VIPshops.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken

De content van VIPshops.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals - worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen.

Toepasselijke wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van VIPshops.nl, dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Onze redactie helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Klik hier om een bericht te sturen naar de redactie van VIPshops.nl.

In geval wijziging van onze Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.